Skip to content

2 Comments

 1. Hans Andriessen
  10 februari 2007 @ 11:25 pm

  Als het precies zo is gegaan als in het verslag staat, had Arie volgens het reglement gewoon door mogen spelen. Door het zelf doen van een zet was het remise aanbod verworpen.

  Zie tekst SWR: Artikel 13 Remise
  13.1 Een voorstel tot remise als bedoeld in artikel 9.1 dient door een speler te worden gedaan onmiddellijk nadat hij een zet heeft gedaan. Pas na aldus remise te hebben voorgesteld, brengt hij de klok van de tegenstander aan de gang.
  Deze kan het voorstel aanvaarden of – hetzij mondeling, hetzij door het doen van een zet – verwerpen.
  In de tussentijd kan de speler die het voorstel heeft gedaan, het niet intrekken.
  Een voorstel tot remise dat niet op de voorgeschreven wijze is gedaan, is wel geldig en blijft van kracht tot het is verworpen of tot één der spelers een zet heeft gedaan.

 2. rob
  11 februari 2007 @ 11:22 pm

  Hans: ik denk dat de tekst dan niet helemaal duidelijk is: Arie bood remise aan vlak voor hij zelf zetten en nogmaals toen hij gezet had. Zijn tegenstander vroeg toen bedenktijd en ging ong. 15 minuten nadenken in zijn eigen tijd. Nadat hij klaar was met rekenen accepteerde hij de remise. Arie had inmiddels gezien dat hij misschien toch nog kon winnen maar het remise aanbod stond nog steeds omdat zijn tegenstander niet geweigerd had of een zet gedaan…..